Juli månads produktion 32,0 GWh

Svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 32,0 GWh (39,2 GWh), vilket är 7,2 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 20,1 GWh egen (22,6 GWh) och 11,9 GWh samägd (17 GWh) vindkraft.
Halmstad den 17 augusti 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandeden 17 augusti 2016 kl. 11.45 CET.
Om Arise:
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

CA Fastigheter AB acquire portfolio of properties in Berlin

PRESS RELEASE  2016-08-17

CA Fastigheter AB acquire portfolio of properties in Berlin
CA Fastigheter AB has, through a fully owned subsidiary, acquired a portfolio of properties in Berlin. The portfolio consist of 22,000 sqm lettable area of which all areas are apartments. All seven properties are located in one block in a very good location in Kreuzberg.

The acquisition is part of our intention to continue to grow our property portfolio in Berlin. We have been investing in Berlin since 1990 and has followed the development in the market closely. We continue to be positive to the residential market in Berlin and the acquisition is fully in line with our ambition to increase our exposure to the city”, Johan Damne, CEO at CA Fastigheter AB comments.

We are, even after this acquisition, interested in making further acquisitions in Berlin”, Johan Damne continues.

After this acquisition, closing takes place at the end of September, the CA Group´s total lettable area in Berlin amounts to 85,000 sqm.

It is satisfying to have managed to further increase our portfolio in Berlin despite the great demand for residential properties from investors”, Andreas Claesson, Head of Investments in Berlin at CA Fastigheter AB comments.

For more information please see our website, www.cafastigheter.se or contact
Johan Damne, CEO, +46 480 57400, +46 70 586 03 30
or
Andreas Claesson, Head of Investments Berlin +46 8 441 55 08,
+46 70 566 22 20