The Ambassador of Sweden to Ukraine Martin Hagström visited Grain Alliance in Poltava region

On November 13, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Sweden to Ukraine Martin Hagström made a working visit to Poltava region for the first time. In particular, the ambassador visited the grain facilities of Grain Alliance (Baryshivska Grain Company) and met with the Chairman of the Board of Directors of the company, Mr. Johan Damne. The enterprise applies energy-saving programs on grain drying, which is introduced into to Ukraine. For instance, the company uses an Italian dryer by BONFANTI that works on alternative fuels such as grain processing waste and sunflower husk pellets.

Baryshivska grain company has been operating for over 20 years in Ukraine. About 60 million dollars have been invested into the company development since the advent of the Swedish ownership. Today Baryshivska Grain Company is an agricultural producer with 100% of Swedish investments. The main policy and strategy of the enterprise is to process the European culture into the subject of organization of labor, both in the economy and in production, and in attitude to the land and to the human. Therefore, our strategy is intended for long-term cooperation with communities. Grain Alliance is a member of a group that has been steadily and confidently working in Sweden for 130 years. I think, such long-term cooperation will have a positive result in Ukraine as well, – says the executive director of Grain Alliance Yevgeniy Radovenyuk.

Our activity has been based on the principles of social and ecological responsibility for a long period of time. We have been investors in Ukraine for 12 years , and we look forward to further fruitful cooperation,-confirms the above-said the chairman of the Board of Directors of Grain Alliance Johan Damne.

Also those present at the meeting were able to see and evaluate the cultivation of soil on a corn stub with the high-tech cultivator TopDown by Swedish company Väderstad. Grain Alliance has acquired 3 such cultivators and 2 Tempo seeders. New aggregates will be released in the field the following spring. Grain Alliance fruitfully cooperates with Väderstad in the matters of quality soil cultivation and sowing of grain.

Besides, the Ambassador and the chairman of the Board of Directors of Grain Alliance discussed the problems and prospects for doing business with Swedish investments in Ukraine.

Today I saw the work of Grain Alliance. The embassy is working at expanding economic contacts between Sweden and Ukraine. The most important thing for new investors and businessmen is to see how companies with Swedish investments are working in Ukraine. I’m impressed: Grain Alliance is a large Swedish investment with modern technologies, environmental approaches to production, that are similar to those approaches in Sweden. The company investigated various aggregates at the opened tender and identified that the best are those of the Swedish company, which is also pleasing, -summed up Martin Hagström, the Ambassador of Sweden to Ukraine.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2018)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 150 (42) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 90 (19) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet       uppgick till 40 (52) mkr.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 72 (-153) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till 53 (-173) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 46 (-173) mkr, motsvarande 1,38 (-5,19) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 128 (107) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 68 (63) GWh och Samägd vindkraftdrift 60 (44) GWh. Vindarna något svagare än       normalt avseende Egen vindkraftdrift men trots det starkare än föregående år.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 575 (417) SEK/MWh, fördelat på el 367 (268) SEK/MWh och elcertifikat 209 (149)                  SEK/MWh.
• Projektet Bröcklingeberget, 45 MW, avyttrades till en fond förvaltad av re:cap global investors med en förväntad vinst om cirka 70 mkr under åren 2018-         2019.
• Förvärv och efterföljande avyttring av projektet Enviksberget, 37 MW, till en fond förvaltad av BlackRock genomfördes med en förväntad vinst om cirka 40       mkr under åren 2018-2019.
• Arise passerade 1 000 MW i total förvaltad vindkraftkapacitet genom att ha fått förtroendet att förvalta ett projekt om 235 MW åt Green Investment Group,      en del av Macquarie Group.

Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2018)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 253 (197) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 144 (91) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 84 (65) mkr.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 90 (-120) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till 24 (-184) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 19 (-184) mkr, motsvarande 0,57 (-5,53) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 379 (433) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 210 (241) GWh och Samägd vindkraftdrift 169 (193) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 543 (370) SEK/MWh, fördelat på el 355 (268) SEK/MWh och elcertifikat 188 (102) SEK/MWh.

Halmstad den 9 november 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08.00 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Oktober månads produktion 68,1 GWh

Bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 68,1 GWh, jämfört med månadens budget om 57,6 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 35,7 GWh egen produktion och 32,4 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 32,5 GWh respektive 25,1 GWh.

Halmstad den 7 november 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 14.00 CET.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se