Arise outsourcar serviceverksamhet

2017-05-11 / Arise AB

Arise AB (publ) har idag ingått ett 15-årigt fullserviceavtal med Vestas. Avtalet innebär att service av bolagets samtliga Vestas-parker outsourcas till Vestas samtidigt som vissa anställda hos Arise erbjuds anställning av Vestas. Avtalet innebär att Vestas tar fullt ansvar för samtliga komponenter och samtidigt garanterar en hög lägsta tillgänglighet i parkerna. Kostnaden för service kommer att vara på en något högre nivå än historiskt men samtidigt övergår all komponentrisk till Vestas. Genom avtalet kan en lång och kostnadseffektiv livslängd med låg risk säkras, vilket är positivt för det långsiktiga värdet på tillgångarna.
”Fram till nu har servicemarknaden varit relativt omogen och komponentrisken låg i vår flotta vilket har inneburit att vi har kunnat hålla nere servicekostnader genom att ha en egen organisation. Nu ökar priskonkurrensen på marknaden samtidigt som komponentrisken i våra parker ökar i takt med att de blir äldre. Sammantaget skapar detta en bra möjlighet att eliminera komponentrisker och säkra en lång livslängd för våra vindkraftverk till en attraktiv prisnivå. Timingen är perfekt för att genomföra denna förändring och vi är mycket nöjda med avtalet med Vestas.” – Daniel Johansson, VD Arise AB.
Vi är stolta att Arise valt Vestas för att sköta service på deras sju Vestas vindkraftsparker i södra Sverige och därmed fortsätter bygga på vår goda relation. I och med det här avtalat kan vi ytterligare stärka vårt partnerskap och det ger oss möjlighet att ytterligare öka den årliga energiproduktionen genom en marknadsledande prestanda- och riskhantering” – Jan From, Vice President Service Vestas Northern.

Halmstad den 11 maj 2017
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Per-Erik Eriksson, Operativ chef Arise AB, +46 702 409 902

April månads produktion 56,5 GWh

Bättre vindar än normalt under april månad resulterade i en elproduktion om 56,5 GWh, jämfört med månadens budget om 47,7 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 31,0 GWh egen produktion och 25,5 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 26,7 GWh respektive 21,0 GWh.

Halmstad den 9 maj 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133