Six new employees join Catella’s Swedish Corporate Finance operations

28 October 2016
Catella enhances its Swedish property advisory services with six new analysts at the offices in Stockholm and Gothenburg to meet increased demand for both transaction advisory and capital-market related advisory services.

PRESS RELEASE
ROBERT FONOVICH, CATELLA
The underlying market for property transactions remains strong. Even if the economy weakens, real estate will be highly attractive in relation to other asset classes. An investment in property combines the opportunity for attractive returns with inflation protection,” says Arvid Lindqvist, Head of Research at Catella.
We are seeing many initiatives related to the capital markets, and interest from international investors remains high, both in Sweden and throughout the Nordic region. A number of institutions also wish to increase their exposure to property. To meet the increased demand for both transaction advisory and capital-market related advisory services, we are enhancing our Corporate Finance team with a number of new employees in commercial roles. Following these recruitments, our Swedish team numbers almost 40,” says Robert Fonovich, Head of Catella’s Swedish Corporate Finance operations.

Elin Ericson, a newly graduated real estate economist, Max Doherty, who joins us from Swedbank, and Dan Taranets from Capman have been employed at the Stockholm office. Gustaf Knall has been recruited internally to the Corporate Finance team. In November, Catella will also welcome Sophia Ångström from Credit Agricole to the Stockholm team.
Marcus Lotzman, a newly graduated economist, has been employed by the team in Gothenburg.

Catella’s Corporate Finance operations provide transaction advisory services in sales and acquisitions to national and international investors in Europe, with a focus on complex transactions. Catella also offers market analysis and strategic advice, as well as advice on financing, to companies in the real estate sector.
For more information, please contact:
Robert Fonovich
Head of Corporate Finance Sweden
+46 8 463 32 69
robert.fonovich@catella.se
Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Group Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Arise förvärvar projektet Bröcklingberget

Bolag inom Arise AB (publ) koncernen har idag tecknat avtal om och förvärvat samtliga aktier i Bröcklingberget Vindkraft AB, vilket är det projektbolag som har rättigheterna till vindkraftprojektet Bröcklingberget (”Projektet”).
Arise har sedan tidigare haft en option att förvärva Projektet från Ownpower Projects Europe AB (”OPP”). Projektet har nu nått en fas där Arise bedömer det som attraktivt att genomföra förvärvet för att i egen regi slutföra projekteringen inför en framtida försäljning. Köpeskillingen består i allt väsentligt av en tilläggsköpeskilling vilken erläggs för det fall Projektet uppförs. Tilläggsköpeskillingen har ett tak och är relaterad till Projektets slutliga storlek.
Projektet är beläget i Bräcke kommun. Tillstånd för Projektet har vunnit laga kraft, men elanslutningen är ännu ej säkerställd. Projektet har utvecklats av Arise tillsammans med OPP och förväntas omfatta max 25 vindkraftverk i ett område med goda vindförhållanden. Projektets installerade effekt bedöms därmed kunna uppgå till ca 60 MW. Storlek och realisering av Projektet är beroende av en framgångsrik optimering samt att elanslutning kan säkerställas.
Förvärvet av Bröcklingberget ligger inom Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftprojekt för vidareförsäljning till externa investerare.
”Vi är glada över att kunna addera ytterligare ett intressant projekt till vår portfölj och att vårt samarbete med OPP återigen har gett resultat.”, säger Daniel Johansson, verkställande direktör, Arise.

Halmstad den 17 oktober 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 13:20 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se