PRESSMEDDELANDE, Stockholm 4 juli

 

Stabil kreditmarknad medan fastighetsbolagens aktier når nya höjder

I juliupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 50,3 till 50,8, vilket indikerar en något förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen har en fortsatt positiv syn på marknaden, samtidigt som bankerna ser på framtiden med ökad pessimism.

”Årets andra CREDI-enkät visar på ett positivt skifte i kreditmarknaden, där förbättrad tillgång till skuldfinansiering och längre löptider upphäver effekten av förväntat högre kreditmarginaler. Huvudindex höjs framför allt av en förbättrad uppfattning av den nuvarande situationen bland bankerna. Däremot är bankerna alltmer pessimistiska vad gäller den framtida utvecklingen då deras förväntningsindex faller till den näst lägsta nivån i CREDIs historia. Vidare avslutades en 21 kvartal lång trend av sjunkande genomsnittliga räntor när de noterade fastighetsbolagens genomsnittliga ränta ökade marginellt till 2,0 procent”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

”Aktiemarknaden har återhämtat sig ordentligt under året då totalavkastningen på Stockholm OMX 30 index varit nästan 20 procent. Den huvudsakliga orsaken har varit centralbankernas helomvändning samt förväntningarna på att vi kommer se lägre räntenivåer och mer kvantitativa lättnader från centralbankerna framgent. Den svenska aktiemarknaden är en relativt bra indikator för CREDIs huvudindex och utvecklingen föreslår att vi kommer se en stabil kreditmarknad de kommande kvartalen”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Den låga långräntan reflekteras även i fastighetsbolagens preferensaktier, där det genomsnittliga avkastningskravet har fallit till 6,1 procent sedan årsskiftet. Dessutom har den avtagande volymtillväxten av företagsobligationer inneburit att obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld förblivit på 28 procent”, avslutar Martin Malhotra.

Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/nyheter-och-pressmeddelanden/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Malhotra Arvid Lindqvist
Projektledare Analyschef
08-463 34 05 08-463 33 04
martin.malhotra@catella.se  arvid.lindqvist@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.