Pressmeddelande

CA Fastigheter AB lämnar in bygglov för etapp 2 av Kv Spantrutan, Varvsholmen Kalmar

CA Fastigheter AB har idag, via dotterbolag, lämnat in ansökan om bygglov för nästa etapp av Kv Spantrutan i Kalmar, vilket blir den sista etappen som kommer byggas på den västra kajen. Bygglovet omfattar totalt 59 lägenheter i bostadsrättsform med lägenheter om 63-189 kvm. Utöver bostadsrättslägenheter innehåller projektet serviceytor i form av såväl en kvartersrestaurang som butik för livsmedel.

”Med tanke på den fantastiska efterfrågan det varit på våra tidigare produkter på Varvsholmen så känns det mycket bra att vi nu kan presentera nästa etapp av Kv Spantrutan. Att dessutom nu äntligen få möjlighet att tillföra ytterligare service i form av såväl restaurang som närlivsbutik känns extra bra då det förstärker Varvsholmen som en fullödig stadsdel”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

Utformningen av byggnationen har skett tillsammans med Atrio Arkitekter och med ansvarig arkitekt Olle Utterback, som ritat flera av Varvsholmens tidigare etapper. ”Det känns väldigt inspirerande att få medverka till ytterligare en etapp på Varvsholmen. För att få variation i formspråk, maximera utblickar och skapa spännande lägenheter har vi i denna etapp valt att utforma byggnationen som fem punkthus vilket vi hoppas skall ge ett ljust och luftigt intryck”, säger Olle Utterback i samband med presentation av projektet.

Försäljningen av bostadsrätter är tänkt att påbörjas så snart bygglov har erhållits och kommer som tidigare etapper att utföras genom Pontuz Löfgren AB. Byggnationen beräknas ha en färdigställandetid om ca 18 månader.
”Jättespännande, vi har nyligen avslutat byggnationen av etapp 1 och kan redan nu presentera etapp 2. Vi ser verkligen fram emot att få påbörja byggnationen”, säger projektansvarig Susanne Nilsson på CA Fastigheter AB.

För mer information om projektet vänligen kontakta:

Johan Damne, VD, CA Fastigheter AB, 070-5860330, eller
Susanne Nilsson, Projektansvarig, CA Fastigheter AB, 070-5332827, eller
Olle Utterback, Ansvarig Arkitekt, Atrio Arkitekter, 070-8150257

alternativt se www.cafastigheter.se eller www.varsvholmen.se

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen inom familjen Claesson. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på nio orter i Europa; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm, Växjö, Tallin och St Petersburg Därutöver äger koncernen även fastigheter i Tyskland men dessa förvaltas av extern part. Koncernens huvudkontor finns i Kalmar.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.

Presskonferens, Bygglov, för Kv Spantrutan etapp 2, Varvsholmen, Kalmar

Inbjudan till
Presskonferens, Bygglov för Kv Spantrutan etapp 2, Varvsholmen, Kalmar

När: Idag måndag den 18 maj kl 13.00
Var: CA Fastigheter ABs kontor, Strömgatan 15 B

CA Fastigheter AB har nu tillsammans med Atrio Arkitekter färdigställt bygglovshandlingar för nästa etapp av bostadsbyggnation på Varvsholmen, etapp 2 i Kv Spantrutan.
I samband med formellt inlämnande av bygglovshandlingar till Kalmar kommun ger vi pressen möjlighet att få en presentation av tänkt byggnation.

Presskonferensen leds av CA Fastigheter ABs VD, Johan Damne och ansvarig arkitekt från Atrio, Olle Utterback tillsammans med CA Fastigheter ABs projektansvarig Susanne Nilsson och regionchef Johan Frick.

Välkomna!
Kalmar som ovan

CA Fastigheter AB

 

 

 

Stefan Moberg till Catellas fondförvatlning

Catellas svenska fondverksamhet expanderar ytterligare och anställer Stefan Moberg som ansvarig för Institutional Sales. Stefan har gedigen bakgrund från finansbranschen och kommer närmast från Nordea Investment Management, där han varit med och utvecklat en framgångsrik försäljningsverksamhet.
Stefan Moberg tillträder inom kort tjänsten som Senior Sales Manager på Catellas svenska fondverksamhet. Stefan kommer att komplettera det befintliga teamet inom försäljning och huvudsakligen fokusera på det institutionella kundsegmentet.

”Catella blev under 2014 topprankat av Prospera hos fonddistributörer och fondutvärderare. Vår ambition är att öka vår marknadsandel, bland annat genom att öka närvaron mot institutioner”, säger Erik Kjellgren, chef för den svenska fondverksamheten på Catella.

Catella har under de senaste åren vuxit kraftigt, vilket ställer högre krav på hela organisationen. Rekryteringen säkerställer en fortsatt hög servicenivå gentemot befintliga kunder samtidigt som vi får möjlighet att bearbeta nya kunder.

Stefan tillträder tjänsten den 18 maj 2015. Han kommer senast från rollen som Sales Director på Nordea Investment Management. Stefan har dessförinnan arbetat inom ACTA och GE Capital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Kjellgren
Chef för den svenska fondverksamheten
08 -614 25 12, 070-314 40 35
erik.kjellgren@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2015

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 76 (87)mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick til 70 (70) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 12 (4) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt).
 • Resultat före skatt uppgick till 17 (22) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 15 (16) mkr motsvarande 0,44 (0,49) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 228 (197) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 122 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 106 (71) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 562 (688) SEK/MWh, fördelat el 408 (452) SEK/MWh och elcertifikat 154 (236) SEK/MWh.

Halmstad den 5 maj 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nygren, VD Arise AB +46 706 300 680

Thomas Johansson, CFO Arise AB +46 768 211 115

Operations Update

Nighthawk, the US focused oil development and production company (AIM: HAWK and OTCQX: NHEGY), announces an update at its project in the Denver-Julesburg Basin, Colorado.

Highlights

 • Production maintained through Behind Pipe and remedial treatment program in March and April 2015
 • Average gross production YTD of 2,002 bopd (2014: 1,935 bopd)
 • Behind Pipe and remedial treatment program to continue over May and June 2015
 • Completed initial shooting of 3D seismic for the two new Joint Ventures
 • Hedges at average $67.67 per barrel until April 2016 over volumes equivalent to more than 55% of 2014 net production
 • New crude oil marketing arrangements providing wider access to markets
 • Borrowing base update

Production/Operations

As reported in mid-February 2015, Nighthawk’s behind pipe and work-over operations were delayed throughout the winter due to unusually poor weather conditions. There was a further bout of very heavy snowfall in late February 2015, which extended delays in the field. However, progress has been made in March and April 2015 with these operations. Throughout January, February and early March 2015, Nighthawk experienced an inordinate amount of mechanical failures on 10 wells (14 separate projects) and rig activity was redirected to maintain production. This further delayed the behind pipe program and remedial solvent treatment plans. These programs have now been reinstated and are progressing well as discussed below, however production did not reach the anticipated 2,500 bopd gross levels during the first quarter.

Since releasing the drilling rig in January 2015, Nighthawk has been maintaining production by low cost behind pipe completions in the Pennsylvanian (Marmaton) section and co-mingling with Mississippian Spergen production. In addition, remedial solvent treatments have been applied in some of the existing Mississippian Spergen perforated zones improving the well performance. Over time, the perforations in the Mississippian Spergen in some wells may become plugged and a solvent treatment is required to clean out the perforations and re-establish optimal production. In one well, additional perforations were added to the lower Mississippian Spergen section and the results yielded more than 100 bopd gross incremental production after the procedure.  Another well was treated with a proprietary solvent treatment that yielded incremental production of approximately 70 bopd. Nighthawk plans to continue to implement solvent treatments in the Mississippian Spergen in the Arikaree Creek field and two of the wells located in the Snow King area.  The solvent treatment design is a proprietary fluid and the vendor is currently scaling up their operations with the requisite equipment and products to facilitate a broader roll out of the operational procedure across our Mississippian Spergen wells in the near future. Additional pay zones in the Marmaton have been identified in several existing wells, which will be completed and co-mingled in the next couple of months.
Gross and net* production for the first four months of 2015 is summarised below.

2015                                 Monthly                          Daily average

Bbls                                  Gross    Net                    Gross     Net

January                           63,605  52,183               2,052     1,683

February                         55,979  45,843               1,999     1,637

March                              59,376  48,684               1,915     1,570

April (estimate)                61,300  49,984               2,044    1,666

*Net production is based upon Nighthawk´s Net Revenue Interest of approximately 82 %.