CA Fastigheter AB rekryterar ny regionchef till region Kalmar

CA Fastigheter har rekryterat Richard Bergquist som ny regionchef i Kalmar. Richard arbetar idag som Teknisk Chef på Oskarshamns kommun med ansvar för den tekniska förvaltningen och dess 220 medarbetare. Innan dess har han haft flera roller inom Skanska.

Richard Bergquist tillträder som regionchef den 27:e maj i år och kommer arbeta med att fortsatt förvalta och utveckla fastighetsbeståndet för CA Fastigheter i Kalmar.

”Vi är glada över att rekryterat Richard till CA Fastigheter. Med sin kompetens och ledarskap blir Richard ett bra tillskott till teamet. Jag välkomnar Richard till CA Fastigheter”, säger Anders Gustafsson, Fastighetsutvecklingschef på CA Fastigheter.

Year end report 2023 CA Fastigheter AB (publ)

 • Rental income increased by 11.4% to MSEK 858 (770).
 • Net operating income increased by 14.9% to MSEK 569 (495), resulting in a surplus ratio of 66.3% (64.3%).
 • Profit from property management decreased by 9.8% to MSEK 280 (310), mainly due to higher financial expenses.
 • Income from project activities amounted to MSEK 74 (104).
 • The market value of properties amounted to MSEK 14,338 (14,884). Unrealized changes in the value of properties for the year amounted to MSEK -1,037 (345).
 • Profit after tax amounted to MSEK -700 (314), mainly due to changes in the value of properties and derivatives.

 

Significant events during the year:

– During the first quarter of 2023, CA Fastigheter completed a major acquisition comprising of five properties in Norrköping; Kraften 9, Kraften 10, Rapsfjärilen 9, Höfjärilen 1 and Fotogenen 7. In addition, a property in Borås was acquired; Källbäcksryd 1:408. All the acquired properties are of the warehouse and light industry type. No property was sold during the year.

– During the first quarter, BRF Kompassen, consisting of 18 apartments, was completed and during the last quarter, BRF Bojen, consisting of 32 apartments, was completed. Both projects are located on Varvsholmen in Kalmar. BRF Bojen was the last of a total of three phases of the Tampen project on Varvsholmen. The remaining projects on Varvsholmen are Märlspiken and Splitsen.

– During the year, 63% of the company Classic Living CL AB, corporate identity number 559091-1052, was acquired. The shares were acquired from CA Investment AB, which is a wholly-owned subsidiary of CA Fastigheter AB’s parent company Claesson & Anderzén AB. Classic Living CL AB is a Swedish public limited company whose business consists of developing accommodation on the Spanish Costa del Sol with a focus on Malaga and the surrounding area. The company’s Spanish parent company, Classic Living & Development SL, has offices in Malaga.

– Green work is in constant focus throughout the business. During the year, several environmental certifications were completed for both new construction and in the existing portfolio. In 2023, two newly built properties were environmentally certified in accordance with the Sweden Green Building Council’s Miljöbyggnad and three properties in accordance with the Sweden Green Building Council’s Miljöbyggnad iDrift. All five properties have received a silver rating.

 

For further information, please contact:

 

Andreas von Hedenberg, CEO

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

Interim report CA Fastigheter AB (publ) January-September 2023

 

 • Rental income increased by 13.3% to MSEK 643 (568).
 • The operating surplus increased by 17.2% to MSEK 430 (367), giving a surplus ratio of 66.9 (64.7) %.
 • Profit from property management decreased by 2.1% and amounted to MSEK 222 (227). The decrease is mainly due to an increased financial expense.
 • Profit from project activities amounted to MSEK 22 (104).
 • The market value of the properties amounted to MSEK 15,407 (14,972). CA Fastigheter does not market value the properties continuously during the year, increased value from year end 2022 refers to investments and exchange rate fluctuations.
 • Profit after tax amounted to MSEK 189 (520). The decrease is mainly due to changes in the value of derivatives.

 

Significant events during July – September 2023:

– During the period, 63% of the company Classic Living CL AB, corporate identification number 5559091-1052, was acquired. The shares have been acquired from CA Investment AB, which is a wholly-owned subsidiary of CA Fastigheter AB’s parent company Claesson & Anderzén AB. The restructuring within the Group has been carried out in order to consolidate the real estate operations under CA Fastigheter AB’s ownership. Classic Living CL AB is a Swedish public limited company whose business consists of developing real estate on the Spanish Costa del Sol with a focus on Malaga and the surrounding area. The company’s Spanish parent company, Classic Living & Development SL, has offices in Malaga.

– The property Hevea 6 in Borås was completed during the period and the tenant Wikholm Form AB has moved into a warehouse of 14,726 sqm. The property is thus fully leased. In connection with completion, the property was environmentally certified and received the rating Miljöbyggnad Silver.

 

For further information, please contact:

 

Andreas von Hedenberg, CEO

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

Interim report CA Fastigheter AB (publ) January-June 2023

 

 • Rental income increased by 10.5% to MSEK 417 (377).
 • The operating surplus increased by 13.9% to MSEK 269 (236), giving a surplus ratio of 64.4 (62.5) %.
 • Profit from property management increased by 22.5% and amounted to MSEK 147 (120). The increase is mainly due to an increased operating surplus.
 • Profit from project activities amounted to MSEK 22 (91).
 • The market value of the properties amounted to MSEK 15,407 (14,837). CA Fastigheter does not marketvalue the properties continuously during the year, increased value from year end 2022 refers to investments and exchange rate fluctuations.
 • Profit after tax amounted to MSEK 130 (390). The decrease is mainly due to changes in the value of derivatives.

 

Significant events during the year:

-In June, the third phase of the major refurbishment of the property Växjö 6:69 was completed. This stage included 96 apartments. A decision has also been made to start the fourth phase, which includes an additional 102 apartments. After completion of the fourth phase, 409 out of a total of 613 apartments have been renovated. These projects are a significant investment in our long-term work to develop the investment properties and the tenant offering.

– During the quarter, the properties Professorn 8 in Malmö were environmentally certified according to Miljöbyggnad iDrift and Maskinhuset 1 in Stockholm as Miljöbyggnad. Both properties have received a silver rating.

-CA Fastigheter affirmed its BBB- long-term issuer rating. The outlook is stable. The rating report was published in April.

For further information, please contact:

 

Andreas von Hedenberg, CEO

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

Delårsrapport CA Fastigheter AB (publ) januari-mars 2023

 • Hyresintäkterna ökade med 8,8 % och uppgick till 203 (187) Mkr.
 • Driftsöverskottet ökade med 12,1 % och uppgick till 125 (112) Mkr, vilket ger en överskottsgrad på 61,2 (59,9) %.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 44,7 % och uppgick till 80 (55) Mkr. Ökningen beror främst på ökat driftsöverskott och ökade intäkter från finansförvaltningen.
 • Resultat från projektverksamhet uppgick till 23 (8) Mkr.
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 15 191 (14 610) Mkr. CA Fastigheter marknadsvärderar inte fastigheterna löpande under året, ökat värde från bokslut avser investeringar och valutakursförändringar.
 • Resultat efter skatt uppgick till 48 (181) Mkr. Minskningen beror främst på värdeförändringar på derivat.

Väsentliga händelser under året:

-Under första kvartalet 2023 genomförde CA Fastigheter ett större förvärv innefattande fem fastigheter i Norrköping; Kraften 9, Kraften 10, Rapsfjärilen 9, Höfjärilen 1 och Fotogenen 7. Dessutom har en fastighet i Borås, Källbäcksryd 1:408 förvärvats. Samtliga förvärvade fastigheter är av typen lager och lättindustri.

-BRF Kompassen bestående av 18 lägenheter på Varvsholmen i Kalmar har under perioden färdigställts och frånträtts. Pågående projekt på Varvsholmen i Kalmar är i nuläget BRF Bojen med ytterligare 32 lägenheter, som är den sista etappen av detta projekt och beräknas färdigställas under fjärde kvartalet av 2023.

-Cedervall Arkitekter har sedan tidigare tecknat ett avtal om ca 1 600 kvm i fastigheten Tobaksmonopolet 14 i Stockholm. Fastigheten har det senaste året genomgått en omfattande renovering och under första kvartalet flyttade Cedervall Arkitekter in i den färdigrenoverade lokalen.

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se