Interim report CA Fastigheter AB (publ) January-June 2023

 

 • Rental income increased by 10.5% to MSEK 417 (377).
 • The operating surplus increased by 13.9% to MSEK 269 (236), giving a surplus ratio of 64.4 (62.5) %.
 • Profit from property management increased by 22.5% and amounted to MSEK 147 (120). The increase is mainly due to an increased operating surplus.
 • Profit from project activities amounted to MSEK 22 (91).
 • The market value of the properties amounted to MSEK 15,407 (14,837). CA Fastigheter does not marketvalue the properties continuously during the year, increased value from year end 2022 refers to investments and exchange rate fluctuations.
 • Profit after tax amounted to MSEK 130 (390). The decrease is mainly due to changes in the value of derivatives.

 

Significant events during the year:

-In June, the third phase of the major refurbishment of the property Växjö 6:69 was completed. This stage included 96 apartments. A decision has also been made to start the fourth phase, which includes an additional 102 apartments. After completion of the fourth phase, 409 out of a total of 613 apartments have been renovated. These projects are a significant investment in our long-term work to develop the investment properties and the tenant offering.

– During the quarter, the properties Professorn 8 in Malmö were environmentally certified according to Miljöbyggnad iDrift and Maskinhuset 1 in Stockholm as Miljöbyggnad. Both properties have received a silver rating.

-CA Fastigheter affirmed its BBB- long-term issuer rating. The outlook is stable. The rating report was published in April.

For further information, please contact:

 

Andreas von Hedenberg, CEO

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

Delårsrapport CA Fastigheter AB (publ) januari-mars 2023

 • Hyresintäkterna ökade med 8,8 % och uppgick till 203 (187) Mkr.
 • Driftsöverskottet ökade med 12,1 % och uppgick till 125 (112) Mkr, vilket ger en överskottsgrad på 61,2 (59,9) %.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 44,7 % och uppgick till 80 (55) Mkr. Ökningen beror främst på ökat driftsöverskott och ökade intäkter från finansförvaltningen.
 • Resultat från projektverksamhet uppgick till 23 (8) Mkr.
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 15 191 (14 610) Mkr. CA Fastigheter marknadsvärderar inte fastigheterna löpande under året, ökat värde från bokslut avser investeringar och valutakursförändringar.
 • Resultat efter skatt uppgick till 48 (181) Mkr. Minskningen beror främst på värdeförändringar på derivat.

Väsentliga händelser under året:

-Under första kvartalet 2023 genomförde CA Fastigheter ett större förvärv innefattande fem fastigheter i Norrköping; Kraften 9, Kraften 10, Rapsfjärilen 9, Höfjärilen 1 och Fotogenen 7. Dessutom har en fastighet i Borås, Källbäcksryd 1:408 förvärvats. Samtliga förvärvade fastigheter är av typen lager och lättindustri.

-BRF Kompassen bestående av 18 lägenheter på Varvsholmen i Kalmar har under perioden färdigställts och frånträtts. Pågående projekt på Varvsholmen i Kalmar är i nuläget BRF Bojen med ytterligare 32 lägenheter, som är den sista etappen av detta projekt och beräknas färdigställas under fjärde kvartalet av 2023.

-Cedervall Arkitekter har sedan tidigare tecknat ett avtal om ca 1 600 kvm i fastigheten Tobaksmonopolet 14 i Stockholm. Fastigheten har det senaste året genomgått en omfattande renovering och under första kvartalet flyttade Cedervall Arkitekter in i den färdigrenoverade lokalen.

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

CA Fastigheter AB rekryterar ny regionchef till region Växjö

CA Fastigheter har rekryterat Mats Nyström som ny regionchef i Växjö. Mats arbetar idag som projektutvecklingschef på Nivika Fastigheter och har tidigare arbetat bland annat som affärsutvecklare på Serneke.

Mats Nyström tillträder som regionchef den 15:e maj och kommer fortsätta arbeta med att förvalta, utveckla och växa fastighetsbeståndet för CA Fastigheter i Växjö.

”Vi är glada över att ha rekryterat Mats till CA Fastigheter. Med sin erfarenhet från tidigare roller, marknadskännedom och ledarskap blir Mats ett bra tillskott till det befintliga teamet i Växjö”, säger Andreas von Hedenberg, VD på CA Fastigheter.

CA Fastigheter genomför organisationsförändring för att stärka utvecklingen av eget bestånd

CA Fastigheter genomför en organisationsförändring i syfte att stärka organisationen och för att mer fokuserat driva viktiga frågor inom bland annat hyresgästerbjudande, hållbarhet och digitalisering. 

Anders Gustafsson, som har funnits i bolaget de senaste 15 åren och idag är Regionchef i Jönköping, har utstts till Fastighetsutvecklingschef med övergripande ansvar för utveckling av förvaltningen inom samtliga regioner i Sverige.

Fastighetsbranschen är föränderlig, vilket ställer högre krav på oss som fastighetsägare. Exempelvis genom statliga direktiv, ökade krav från våra kommuner samt finansiärer men även allt högre krav från morgondagens hyresgäster. Konkurrensen om hyresgästerna har dessutom hårdnat med fler aktiva aktörer inom branschen. För att fortsätta vara ett aktivt bolag och en långsiktig hyresvärd tillsätts denna centrala roll som Fastighetsutvecklingschef. Direktrapporterande blir samtliga regionchefer i Sverige.

”I takt med att bolaget vuxit har vi sett ett större behov av att stärka organisationen. Jag är glad att Anders tackat ja till rollen och jag är säker på att han kommer lyckas i att leda detta viktiga arbete”, säger Andreas von Hedenberg, CA Fastigheters VD.

Den nya organisationen börjar gälla från och med den 1 augusti. CA Fastigheter har inlett arbetet med att rekrytera en ny Regionchef till regionkontoret i Jönköping.

För mer information, kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD CA Fastigheter
andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se, 073-965 58 19