Arise tillkännager förvärv och efterföljande avyttring av en vindkraftpark om 37 MW till en fond förvaltad av BlackRock

Arise AB (publ) (”Arise”) har utnyttjat sin rätt att förvärva Enviksbergets vindkraftpark om cirka 37 MW (”Projektet”) från Dala Vind AB. Därefter har Arise ingått avtal med en fond förvaltad av BlackRock, världens största kapitalförvaltare, om avyttring av projektet. Arise har ansvarat för slutlig utveckling, design och upphandling för projektet, samt säkrat en investerare. Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv resultateffekt på cirka 40 mkr totalt under åren 2018 och 2019. Slutresultatet i form av resultat och kassaflöde beror på hur projektet avlöper mot plan och budget. Transaktionen innehåller en mekanism för en produktionsbaserad köpeskillingsjustering.
Arise kommer att leda byggnationen och även förvalta projektet för BlackRocks räkning efter driftsättning, genom ett byggnations- och förvaltningsavtal.
Siemens ska leverera nio vindkraftverk DD142 om 4,1 MW. Byggnationen av projektet påbörjas i september i år och vindkraftparken beräknas tas i drift i slutet av 2019.
Vi är väldigt nöjda med att återigen samarbeta med BlackRock. Det här är den tredje affären med BlackRock och nu förvaltar vi vindkraftparker på omkring 330 MW i Sverige och Norge för BlackRocks räkning. Det här är en affär som ligger helt i linje med vår strategi att skapa värde genom utveckling, byggnation och förvaltningstjänster.”, säger Daniel Johansson, VD, Arise.
Vi är glada över att fortsätta vårt långvariga partnerskap med Arise genom ännu en affär i Sverige efter våra tidigare förvärv av vindkraftparkerna Brotorp och Svartnäs. Vi ser den svenska marknaden för förnybar energi, och den nordiska marknaden i allmänhet, som en attraktiv marknad för vindprojekt. Hittills har vi investerat i vindkraftprojekt i Sverige och Norge med en total effekt på mer än 600 MW, som producerar tillräckligt med el för mer än 300 000 europeiska hushåll.”, säger Sverker Åkerblom, portföljförvaltare för investeringar i förnybar energi vid BlackRock Real Assets.
Affären visar på BlackRocks fortsatta inriktning på investeringar inom förnybar energi, ett område där företaget nu har ett kapital värt över 5 miljarder dollar att förvalta. Vi har investerat i över 250 vind- och solprojekt över hela världen med en total kapacitet om nära 5 GW.”, säger Rory O’Connor, verkställande direktör och chef för förnybar energi för Europa på BlackRock.

Halmstad den 24 september 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl.14.15 CET.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Om BlackRock
BlackRock är världsledande inom förvaltning av investeringar, riskhantering och rådgivning till institut och privatkunder. Per den 31 mars 2017 var BlackRocks förvaltade tillgångar värda 5,4 biljoner dollar. BlackRock hjälper kunder i hela världen att uppfylla sina mål och övervinna utmaningar med ett brett utbud av produkter som omfattar separata konton, andelsfonder, iShares® (börshandlade fonder) och andra gemensamma investeringsverktyg. BlackRock erbjuder också riskhantering, rådgivning och tjänster rörande investeringssystem för företag till en bred kundbas av institutionella investerare genom BlackRock Solutions®. Per den 31 mars 2017 hade bolaget omkring 13 000 anställda i över 30 länder och en ledande närvaro på de globala marknaderna, däribland Nord- och Sydamerika, Europa, Asien, Australien, Mellanöstern och Afrika. För mer information, besök Bolagets webbplats på www.blackrock.com | Twitter: @blackrockUKnews |
Om BlackRocks realtillgångar
BlackRock, världens största förvaltare av investeringar, befinner sig i skärningspunkten mellan det globala kapitalet och investeringsmöjligheter för realtillgångar. Med en omfattande kunskap om branschen, dokumenterad tillgång till egna avtal och kundens bästa i fokus utnyttjar våra erfarna investerare BlackRocks kompetens inom riskhantering samt vår stora globala och lokala närvaro för att erbjuda övertygande investeringsmöjligheter som uppfyller kundernas behov. BlackRock förser investerare med Private Real Estate Debt & Equity, Real Estate Securities och Infrastructure Debt & Equity via fonder, saminvesteringar och förvaltade konton, och hade per den 31 maj 2017 omkring 36,5 miljarder dollar i investerade och intecknade tillgångar och kapital i form av fastigheter och infrastruktur. Våra omkring 365 medarbetare är baserade på 25 kontor runt om i världen.*
*Omfattar både investerat och intecknat kapital på BlackRocks plattform för realtillgångar och First Reserve Energy Infrastructure Funds, samt antal anställda och kontorslokaler från affären med First Reserve Energy Infrastructure Funds per den 31 maj 2017.

Organic farming

grön flagga.jpgsäd.jpg

For the third year, Baryshivska Grain Company has been implementing the principles of organic farming. In South Poltava Region, there are fields where crops are grown without the use of chemical fertilizers or means of protection. Their total area is 1600 hectare. At present, the Organic Standard Company has certified most of the company organic crop rotation fields that meet the requirements of European standards for organic crop cultivation. In addition, the relevant certificates have been received for the company warehouses where the grain is stored.
– Baryshivska Grain Company has been growing organic spelt for three years. Organic soybeans were first sown this year. Spelt has already been harvested, we have 700 tons of crop. The productivity level of this grain is 32 centners per hectare. ”Zorya Ukrayiny” is the first spelt variety in Ukraine, which has been passed for official registration. The value of this wheat is that it has up to 17% protein, – says the head of South Poltava region Grygoriy Plys.
– Spelt is a kind of grain that needs to be hulled. This is a rather difficult process. Modern German equipment is used for this purpose. We are able to hull 7 tons of spelt per a day, – says Ivan Shulga, the Head of “Ovsyuky” warehouse.
Baryshivska Grain Company considers organic farming to be one of the most promising and intends to develop it.

Augusti månads produktion 39,3 GWh

Normala vindar under augusti månad resulterade i en elproduktion om 39,3 GWh, jämfört med månadens budget om 38,9 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 22,0 GWh egen produktion och 17,3 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 22,3 GWh respektive 16,6 GWh.

Halmstad den 10 september 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Catella Hedgefond – Uncorrelated portfolio management

The objective of Catella Hedgefond is to achieve stable returns at low risk, regardless of market conditions. The fund invests mainly in Nordic equities and bonds, as well as in derivatives. Sustainability is an integral part of the fund management and the fund applies negative screening for sustainability criteria and consequently avoids long positions in companies that produce tobacco, alcohol, commercial games for money, pornography, coal, or weapons. Derivatives are used in the management of the fund to protect its capital and increase return opportunities. The fund strives to achieve low correlation with performance in the equity, credit and bond markets and may thus both raise the expected return and lower the expected risk in a traditional equity and fixed income portfolio.