DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

2016-11-11

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016
Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2016)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 77 (198) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (29) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-17) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 70 (54) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -22 (-171) mkr, inkl. engångseffekter om 0 (-174) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -22 (-160) mkr motsvarande -0,65 (-4,79) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 121 (141) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 68 (89) GWh och Samägd vindkraftdrift 53 (51) GWh. Minskningen beror på svagare vindar i södra Sverige.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 416 (454) SEK/MWh, fördelat på el 254 (287) SEK/MWh och elcertifikat 162 (166) SEK/MWh.
• Ett villkorat avtal ingicks om att sälja Bohult, 12,8 MW, till en fond förvaltad av Allianz Global Investors. Ett avtal ingicks med Kraftö AB om förvärv av en projektportfölj om fem projekt motsvarande ca 370 MW. En avsiktsförklaring ingicks med Fortum rörande en potentiell försäljning av projektet Kölvallen om drygt 200 MW.

Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2016)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 303 (336) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 77 (144) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-6) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 145 (142) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -64 (-161) mkr, inkl. engångseffekter om -12 mkr (-176) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -51 (-152) mkr motsvarande -1,54 (-4,57) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 402 (546) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 225 (318) GWh och Samägd vindkraftdrift 177 (229) GWh. Minskningen beror på svagare vindar.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 434 (500) SEK/MWh, fördelat på el 290 (340) SEK/MWh och elcertifikat 144 (160) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Försäljningen av Bohult genomfördes enligt plan och medförde en positiv kassaflödeseffekt, efter återbetalning av projektfinansieringslån och lösen av en ränteswap, om ca 90 mkr. Transaktionen kommer att ha en viss positiv påverkan på 2016 års resultat.

Halmstad den 11 november 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Arise genomför försäljningen av Bohult

2016-11-08 / Arise AB

Arise genomför försäljningen av Bohult om 12,8 MW till en fond förvaltad av Allianz Global Investors
Arise AB (publ) har idag genomfört försäljningen av den driftsatta vindkraftparken Bohult om 12,8 MW till en fond förvaltad av Allianz Global Investors. Transaktionen genomfördes framgångsrikt på de villkor som kommunicerades den 19 juli 2016.
Kassaflödeseffekten, efter återbetalning av projektfinansieringslån och lösen av en ränteswap, uppgick till ca SEK 90 miljoner, inklusive frigörande av spärrade medel. Transaktionen kommer att ha en viss positiv påverkan på 2016 års resultat.

Halmstad den 8 november 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, + 46 702 244 133
Linus Hägg, IR och finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 14.30 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Catella advisor to Eurocommercial

01 November 2016

Catella acted as advisor to Eurocommercial in the acqusition of a retail development property in Kristianstad.
Extract from Eurocommercial’s press release:
EUROCOMMERCIAL ACQUIRES SHOPPING CENTRE UNDERCONSTRUCTION IN KRISTIANSTAD
ANNOUNCEMENT OF SCRIP ISSUE PRICE

Eurocommercial has acquired a site in Kristianstad in the southern Skåne region of Sweden, upon which a majorshopping centre – C4 Shopping – and external hypermarket are being constructed, with completion expected bythe end of 2018.
Kristianstad is approximately one hour’s drive north-east of Malmö and is the regional capital of a catchment of 300,000 people which does not currently have an out-of-town shopping centre. The newly acquired retail zone ison the E22 motorway and will include a 31,600m2 shopping centre housing approximately 90 shops and restaurants. A 6,500m2 hypermarket is being built opposite the shopping centre, with a further 2,500m2 of complementary retail units alongside it. The Company has also conditionally committed to acquire a 20,500m2 retail park on the site. The necessary planning consents have been received for all units.
The net acquisition yield for the shopping centre and the hypermarket is 6% and will generate a total purchasecost of around SEK 1.325 billion (c. €134 million), depending on the level of net rental income achieved. The net acquisition yield for the retail park will be 6.5%, if acquired, which will generate an additional cost of around SEK350 million (c. €35 million). Ground works have begun and the hypermarket is expected to open by the end of 2017, with the shopping centre opening approximately one year later.
Peter Mills, Eurocommercial’s Director responsible for Sweden said, “The Swedish team, under the leadership of Martin Bjöörn, has developed considerable construction and leasing expertise in major extensions of our shopping centres over the years. The Kristianstad acquisition allows us to utilise this experience to acquire properties at an earlier stage, thus achieving much higher yields than simply buying existing assets in a highlycompetitive market.”

Robert Fonovich
Telephone: +46 8 463 32 69
robert.fonovich@catella.se