NCR bekräftar kreditrating BBB- för CA Fastigheter

CA Fastigheter har erhållit ny rating från NCR (Nordic Credit Rating) där vi fortsatt bedöms ha kreditbetyget BBB- i likhet med de två föregående årens bedömning.