Arise avyttrar vindkraftprojektet Mombyåsen

Arise AB (publ) har ingått avtal om avyttring av det byggklara projektet Mombyåsen 22 MW till en fond förvaltad av Allianz Capital Partners (ACP). I tillägg kommer Arise att leverera entreprenad för byggnation och det interna elnätet samt ansvara för bygg- och driftsförvaltning åt ACP.
Genom de olika avtalen förväntar sig Arise att erhålla intäkter från försäljningen och under byggfasen motsvarande en resultatpåverkan om  totalt 33 MSEK under 2015 och 2016. Arise kommer också att erhålla förvaltningsintäkter under ett 5-årigt förvaltningsavtal efter det att projektet är driftsatt.

Vestas kommer att leverera 10 Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk till projektet. Vattenfall kommer att leverera nätanslutning och Arise kommer att leverera bygg- och den interna elnätsentreprenaden, vilken har lagts ut på bland annat NCC. Byggnation av projektet har påbörjats och driftsättning är planerad till 2016.
Arise säkrade rättigheterna till projektet under 2014 och förvärvade de underliggande projekträttigheterna i maj 2015 från E.ON. Under denna period har Arise framgångsrikt arbetat med att färdigställa projektet för byggstart samt finna en investerare.

”Vi är mycket glada över att ha ingått detta samarbete med Allianz och ser fram emot att arbeta tillsammans med ett så välrenommerad företag i projektet. Vi är också nöjda med att detta är de femte transaktionen, eller totalt 129 MW (varav 98 MW har sålts) som Arise genomfört inom en period av endast 9 månader. det bevisar vår förmåga att leverera enligt vår strategi och styrkan i vår portfölj samt bygg- och förvaltningsplattform”, säger Peter Nygren, VD för Arise AB.

”Vi är väldigt nöjda med att ytterligare stärka vår position på den svenska vindkraftmarknaden genom att förvärva Mombyåsen-projektet – vår fjärde svenska vindkraftpark”, säger David Jones, Head of Renewable Energy på Allinaze Capital Partners, ”Vi ser framemot att samarbeta med både Arise och Vestas för att säkerställa en smidig byggnation och en optimal långsiktig drift av tillgången”.

Halmstad den 6 augusti 2015
ARISE AB (publ)

ör ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680