Arise och Fortum har avtalat om att undersöka möjligheten till en avyttring av vindkraftprojektet Kölvallen

Arise AB (publ) koncernen (“Arise”) har ingått en avsiktsförklaring med Fortum Sverige AB (“Fortum”) rörande en möjlig försäljning av det mer än 200 MW stora vindkraftprojektet Kölvallen vilket för närvarande är under slutlig utveckling (“Projektet”).
Avsiktsförklaringen har som mål att Projektet ska avyttras till Fortum under andra kvartalet 2017. En försäljning är avhängig av en framgångsrik slutlig utveckling av Projektet, inklusive att det erhåller nödvändiga lagakraftvunna tillstånd, samt due diligence och investeringsbeslut av Fortum. Tidplanen innebär en försening mot vad som tidigare kommunicerats av Arise rörande Kölvallen. Detta beror på att tillståndsprocesserna, vilka fortsatt pågår, tagit längre tid än förväntat.
Halmstad den 23 september 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, IR och Finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916
Tero Era, Head of Communications Solar, Wind and New Ventures Fortum, +358 50 541 6337

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2016 kl. 08.00 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se
Om Fortum
Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com