Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2015

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 76 (87)mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick til 70 (70) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 12 (4) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt).
  • Resultat före skatt uppgick till 17 (22) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 15 (16) mkr motsvarande 0,44 (0,49) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 228 (197) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 122 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 106 (71) GWh.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 562 (688) SEK/MWh, fördelat el 408 (452) SEK/MWh och elcertifikat 154 (236) SEK/MWh.

Halmstad den 5 maj 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nygren, VD Arise AB +46 706 300 680

Thomas Johansson, CFO Arise AB +46 768 211 115