CA Fastigheter har slutfört emission av grön obligation avseende 500 MSEK

CA Fastigheter Aktiebolag (publ) (”CA Fastigheter”) har idag genom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) framgångsrikt emitterat en grön icke säkerställd obligation om 500 MSEK. Emissionen var övertecknad.
Den gröna obligationen har en löptid om 3 år och med en ränta om Stibor 3 mån + 145 bp och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainability Bond List.

Det är mycket glädjande att vi idag genomfört en emission av grön obligation. Genom emissionen ökar vi inte bara CA Fastigheters möjlighet att skapa tillväxt i vår verksamhet utan tillser även att vi ytterligare stärker vårt fokus på gröna och hållbara investeringar”, säger Andreas von Hedenberg, VD för CA Fastigheter AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas von Hedenberg, VD CA Fastigheter AB. Telefon: 073-9655819  andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se
Johan Damne, Styrelseordförande CA Fastigheter AB & VD Claesson & Anderzén AB
Telefon: 070-5860330, johan.damne@claessonanderzen.com