December månads produktion 90,1 GWh

Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 90,1 GWh, jämfört med månadens budget om 62,1 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 41,4 GWh egen produktion och 48,7 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 33,9 GWh respektive 28,2 GWh.
Totalt producerade bolaget 634 GWh under fjolåret vilket är ca 5 % under budget. Produktionen fördelade sig på 346 GWh egen samt 287 GWh samägd produktion.
Utöver ovanstående årsproduktion tillgodoräknar sig Arise 6,4 GWh för el genererad av parker under byggnation och avyttringar, som egen produktion under 2016.
Halmstad den 10 januari 2017
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133