Juli månads produktion 21,4 GWh

Svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 21,4 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 11,9 GWh egen produktion och 9,5 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 21,6 GWh respektive 16,6 GWh.

Halmstad den 8 augusti 2018
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2018 kl. 15.45 CET.