Juni månads produktion 49,2 GWh

Bättre vindar är normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 49,2 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 31,9 GWh egen produktion och 17,3 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 20,9 GWh respektive 17,3 GWh.

Halmstad 7 juli 2017

ARISE AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johanson, VD Arise AB +46 702 244 133