Oktober månads produktion 68,1 GWh

Bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 68,1 GWh, jämfört med månadens budget om 57,6 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 35,7 GWh egen produktion och 32,4 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 32,5 GWh respektive 25,1 GWh.

Halmstad den 7 november 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 14.00 CET.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se