Presskonferens, Bygglov, för Kv Spantrutan etapp 2, Varvsholmen, Kalmar

Inbjudan till
Presskonferens, Bygglov för Kv Spantrutan etapp 2, Varvsholmen, Kalmar

När: Idag måndag den 18 maj kl 13.00
Var: CA Fastigheter ABs kontor, Strömgatan 15 B

CA Fastigheter AB har nu tillsammans med Atrio Arkitekter färdigställt bygglovshandlingar för nästa etapp av bostadsbyggnation på Varvsholmen, etapp 2 i Kv Spantrutan.
I samband med formellt inlämnande av bygglovshandlingar till Kalmar kommun ger vi pressen möjlighet att få en presentation av tänkt byggnation.

Presskonferensen leds av CA Fastigheter ABs VD, Johan Damne och ansvarig arkitekt från Atrio, Olle Utterback tillsammans med CA Fastigheter ABs projektansvarig Susanne Nilsson och regionchef Johan Frick.

Välkomna!
Kalmar som ovan

CA Fastigheter AB