Arise genomför försäljningen av Bohult

2016-11-08 / Arise AB

Arise genomför försäljningen av Bohult om 12,8 MW till en fond förvaltad av Allianz Global Investors
Arise AB (publ) har idag genomfört försäljningen av den driftsatta vindkraftparken Bohult om 12,8 MW till en fond förvaltad av Allianz Global Investors. Transaktionen genomfördes framgångsrikt på de villkor som kommunicerades den 19 juli 2016.
Kassaflödeseffekten, efter återbetalning av projektfinansieringslån och lösen av en ränteswap, uppgick till ca SEK 90 miljoner, inklusive frigörande av spärrade medel. Transaktionen kommer att ha en viss positiv påverkan på 2016 års resultat.

Halmstad den 8 november 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, + 46 702 244 133
Linus Hägg, IR och finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 14.30 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se