Augusti månads produktion 39,3 GWh

Normala vindar under augusti månad resulterade i en elproduktion om 39,3 GWh, jämfört med månadens budget om 38,9 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 22,0 GWh egen produktion och 17,3 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 22,3 GWh respektive 16,6 GWh.

Halmstad den 10 september 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133