Arise AB passerar 1 000 MW i total förvaltad vindkraftkapacitet

Arise har fått förtroendet att förvalta ytterligare en stor vindkraftpark. Parken kommer uppgå till mer än 235 MW när den är färdigbyggd och är belägen i norra Sverige. Investeringen görs av bl.a. Green Investment Group, en specialist inom gröna infrastrukturinvesteringar och del av Macquarie Group.

För Arise är det ytterligare ett viktigt steg för att fortsätta växa vår förvaltningsaffär. Vi ser fortsatt stor tillväxtpotential, både genom att få förtroendet att förvalta de vindkraftparker vi själva utvecklat och sålt men också genom affärer såsom denna där vi ges förtroendet fristående från själva utvecklingen och försäljningen av projektet.

Halmstad den 20 juli 2018

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916