DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2018)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 48 (111) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24 (51) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 20 (-34) mkr.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 (31) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -13 (9) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -14 (8) mkr motsvarande -0,41 (0,24) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 118 (141) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 65 (85) GWh och Samägd vindkraftdrift 53 (56) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 534 (370) SEK/MWh, fördelat på el 340 (258) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 193 (113) SEK/MWh.
• Optionsavtal ingicks om rätt att förvärva Krange Vind AB vilket äger två projekt om totalt ca 180 MW.
Första halvåret (1 januari – 30 juni 2018)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 103 (155) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 (72) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 44 (13) mkr.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 18 (33) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -29 (-11) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -27 (-11) mkr motsvarande -0,81 (-0,34) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 251 (326) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 141 (178) GWh och Samägd vindkraftdrift 109 (148) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 527 (354) SEK/MWh, fördelat på el 349 (268) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 179 (86) SEK/MWh.

Halmstad den 18 juli 2018
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08.00 CET.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se