Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag

2016-04-28 / Arise AB

Arise kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 25 maj 2016.
Dagen kommer att inledas med en presentation av Bo Normark, ordförande för IVA:s projekt Vägval el. VD och koncernledning kommer därefter att beskriva verksamheten i bolaget och berätta om Arise strategi och planer för framtiden.
För ett mer detaljerat program och anmälan, besök vår hemsida www.arise.se
Välkommen!
Halmstad den 28 april 2016

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se