Januari månads produktion 67,9 GWh

Sämre vindar än normalt under januari månad resulterade i en elproduktion om 67,9 GWh (80,3 GWh), vilket är 12,4 GWh under budget.
Månadens produktion fördelade sig på 37,6 GWh (46,4 GWh) Egen och 30,3 GWh (34,0 GWh) samägd vindkraft.

Halmstad den 4 februari 2016
ARISE AB (publ)          
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016 kl. 10.30.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se