Juli månads produktion 15,1 GWh

Juli månads produktion 15,1 GWh

Svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 15,1 GWh, jämfört med månadens budget om 19,6 GWh.

Halmstad 16 augusti 2021

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, Tf. VD, Arise AB, +46 702 409 902

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 13.45 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se, www.arise.se