Juni månads produktion 42,1 GWh

Bättre vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 42,1 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 19,2 GWh egen produktion och 22,9 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 20,9 GWh respektive 17,3 GWh.

Halmstad den 5 juli 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133